Trang chủ

Điều tra ý kiến

Cám ơn ban đã ghé thăm Website của Trường chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết, bạn là ai?
Học sinh
Cựu học sinh
Thầy, cô giáo của trường
Phụ huynh học sinh
Khách

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thông tin

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Trang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phước Vĩnh
  Quận/huyện Huyện Phú Giáo
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 114 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Tự Nguyện
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phước Vĩnh
  Quận/huyện Huyện Phú Giáo
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 1556 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hoàng Thị Hẹn
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/hoanghen1988
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phước Vĩnh
  Quận/huyện Huyện Phú Giáo
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 87 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đoàn Trường Thpt Phước Vĩnh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phước Vĩnh
  Quận/huyện Huyện Phú Giáo
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Duy Tỵ
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/tranduytyson
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Phước Vĩnh
  Quận/huyện Huyện Phú Giáo
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thi Kim Tuyến
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phước Vĩnh
  Quận/huyện Huyện Phú Giáo
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Công nghệ
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị An
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/anvanpv
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phước Vĩnh
  Quận/huyện Huyện Phú Giáo
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 86 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Giang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phước Vĩnh
  Quận/huyện Huyện Phú Giáo
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 167 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Liên
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phước Vĩnh
  Quận/huyện Huyện Phú Giáo
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 61 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phan Chi Cuong
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phước Vĩnh
  Quận/huyện Huyện Phú Giáo
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thanh Hà
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phước Vĩnh
  Quận/huyện Huyện Phú Giáo
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lưu Thị Thùy Trang
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/trangluu94
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phước Vĩnh
  Quận/huyện Huyện Phú Giáo
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 5395 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Hoàng Tuấn Anh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phước Vĩnh
  Quận/huyện Huyện Phú Giáo
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 86 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thi Kim Tiến
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/lethikimtien09
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phước Vĩnh
  Quận/huyện Huyện Phú Giáo
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 51 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Bùi Quốc Công
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/buiquoccong
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phước Vĩnh
  Quận/huyện Huyện Phú Giáo
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Phúc
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phước Vĩnh
  Quận/huyện Huyện Phú Giáo
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 61 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Xuân Đào
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/xuandao82
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phước Vĩnh
  Quận/huyện Huyện Phú Giáo
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 88 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thủy
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phước Vĩnh
  Quận/huyện Huyện Phú Giáo
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  1189560.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
  Họ và tên Lê Thị Lý
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phước Vĩnh
  Quận/huyện Huyện Phú Giáo
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Phong Lan
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Phước Vĩnh
  Quận/huyện Huyện Phú Giáo
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 48 (xem chi tiết)